ХРАНА И ТЕРИТОРИЯ

Това видео обсъжда историята, ползите и бъдещето на кулинарния туризъм, неговата нарастваща тенденция, как тази туристическа ниша може да бъде от полза за местните икономики, и да ускори и увеличи техните устойчивост и развитие. В него се представя стратегията на ЕС „От фермата до вилицата“ и се описва как кулинарният туризъм може да бъде ефективен начин за насърчаване на разбирането и оценяването на различните култури.

Това видео е посветено на винения туризъм – разрастваща се световна индустрия, която включва посещение на винарни, лозя и дегустация на вино като начин за запознаване с историята и културата. Посочва се въздействието върху развитието на селския туризъм, популяризирането на местните храни, традиционните продукти и възможността за увеличаване на броя работни места в регионите, произвеждащи вино.

Видеоклипът представя значението на местните продукти, веригите за доставка на храни, влиянието на пътуванията върху кулинарните вкусове и предпочитания, възхода на предлагането на висококачествени храни, значението на туризма и влиянието му върху местната икономика, както и положителното въздействие на младите предприемачи и готвачи за съживяване на кулинарната сцена с пример за добра практика от Варна, България.

Това видео подчертава значението на екотуризма, отговорното пътуване до природни райони, като се отчитат благосъстоянието на местните общности и опазването на околната среда. Лекторът обяснява различните видове природен туризъм и представя уникалните природни забележителности и дейности, налични в региона на Варна, като подходящ пример за добра практика.

Видеото разглежда ролята на туроператорите в териториалния маркетинг и развитието на туристическите продукти. Подчертава се значението на създаването на атрактивни и устойчиви продукти, които включват различни заинтересовани страни в дадена територия – хотели, транспортни компании, местни власти и производители на местни продукти. Обяснява се ролята на туроператорите за свързване на клиентите с територията и значението на пазарния анализ за разработване на ефективни стратегии за промотиране при различните сегменти и клиенти.

НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ПРИ ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПЪТУВАНИЯ

Greenwashing за начинаещи: Greenwashing (буквално: зеленото изпиране) включва създаване на имидж на екологично чист, устойчив или социално отговорен продукт, докато реалността може да е далеч от това. В това видео ще разгледаме какво е greenwashing, защо компаниите трябва да го избягват и многобройните недостатъци, свързани с тази измамна практика.

Определяне на понятията „въглеродна неутралност“ и „нетна нулева стойност“, като се подчертава значението на стратегиите за компенсиране и отстраняване на въглеродните емисии. Подходът на Up2You включва изчисляване на емисиите, създаване на план за намаляване, компенсиране на нередуцираните емисии и прозрачно информиране за пътя към устойчивостта.

Семеен хотел Mirtillo Rosso се намира в Аланя Валсезия, Италия. Mirtillo Rosso е получил сертификат за въглеродна неутралност и предлага на гостите си възможност да допринесат за устойчивостта, като се откажат от настаняване в стая за един ден и получат ваучер за засаждане на дърво. Пътуващите са показали положителен отговор към тази инициатива, като много семейства са избрали да участват и да помогнат за опазването околната среда.

Gattinoni Group е туристическа агенция, която в момента работи за насърчаване на устойчиви практики за бизнес пътувания чрез предлагане на устойчиви възможности, повишаване на осведомеността, сътрудничество с партньори и предоставяне на насоки и подкрепа.

Tempo di Viaggi е туроператор, специализиран в групови пътувания, който описва в това видео своята практика да компенсира емисиите от своите групови пътувания от 2023 г. нататък.

PПРАКТИКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОСВЕДОМЕНОСТ НА ПЪТНИЦИТЕ

Във видеото се обяснява как различните практики, свързани с туризма и прилагани в Кипър, помагат за насърчаване на екологичната осведоменост. Освен това, във видеото се обяснява как различни събития се използват за популяризиране на културата и традициите на острова сред местните жители и посетителите за поддържането и предаването на поколенията на определени обичаи.

Този видеоклип обсъжда значението на устойчивостта за кипърското общество и подчертава, че това не е просто тенденция, а абсолютно изискване. Във видеото се разглеждат и различни творчески начини за популяризиране на местната култура и традиции и се описва стойността на наблюдавания опит.

Във видеото се обяснява какво представлява P2P настаняването и как този сектор може да помогне чрез добри практики за по-устойчиво пътуване. Дават се примери за това как и домакините, и посетителите могат да използват екологични практики за намаляване на отпадъците както от материални блага, така и от енергия.

Целта на този видеоклип е да предложи на туроператорите разбиране на практиките за повишаване на екологичната осведоменост на пътуващите, настанени в традиционни хотели. Този видеоклип подчертава значението на екологичната осведоменост на туристите в такъв вид структури. Видеото обяснява значението на екологичната осведоменост в областта на туризма и хотелиерството. Също така, то повишава квалификацията относно практиките, свързани с екологичната осведоменост на пътниците/туристите в традиционното хотелско настаняване.

Това видео има за цел да подчертае практиките за повишаване на екологичната осведоменост на пътниците при туроператорите. По-конкретно, видеото представя практики, които се използват от туроператорите във връзка с устойчивото развитие. Разказаното показва какви методи се използват от туроператорите за обучение на туристите по отношение на екологичното съзнание. Илюстрирани са най-добрите примери, използвани в сектора на туроператорите в Кипър.

 
My Agile Privacy
This website uses technical and profiling cookies. Clicking on "Accept" authorises all profiling cookies. Clicking on "Refuse" or the X will refuse all profiling cookies. By clicking on "Customise" you can select which profiling cookies to activate.
Warning: some page functionalities could not work due to your privacy choices